Polonya'da Avukatlık İşlemleri Nasıl Yapılır?

PolonyaX Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, İstanbul merkezli olarak faaliyet göstermektedir ve Polonya’da ikamet eden Türk vatandaşlarına ve şirketlere, Türk Hukuku Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Hukuki danışmanlık hizmetleri kapsamında, Türkiye’de görülen davalarla ilgili yüz yüze danışmanlık hizmetleri talep eden Polonya’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve şirketlerine destek sağlanmaktadır. Bu hizmetler, Avukat müvekkil ilişkisi çerçevesinde sunulmakta olup, müvekkillerin taleplerine göre Türkiye’deki davaları takip etme imkanı da sunulmaktadır.

Polonya’da Avukatlık İşlemleri

Dava açma sürecinde müvekkillerimize yardımcı olmak için dava dilekçesi hazırlamaktayız. Ayrıca, müvekkillerimizin dava konusuna ilişkin savunmalarını içeren cevap dilekçesi de hazırlanmaktadır. Davalı tarafın cevabına karşı verilecek cevap dilekçeleri ve ikinci cevap dilekçeleri de tarafımızca hazırlanmaktadır.

Müvekkillerimizin yararına olacak şekilde, bilirkişi raporlarına yapılan itiraz dahil olmak üzere her türlü itiraz ve beyan dilekçeleri de tarafımızca hazırlanmaktadır. Dosyanın incelenmesi ve müvekkille birlikte değerlendirilmesi konusunda da desteğimizi sunuyoruz.

Türkiye’deki dava dosyası hakkında yerinde bilgilendirmeler yaparak müvekkillerimizin süreç hakkında tam bir bilgi sahibi olmasını sağlamaktayız. Ayrıca, yüksek mahkemelere başvuru yapılması gerektiği durumlarda da müvekkillerimizi yönlendirerek destek sağlıyoruz.

Türkiye’deki dava dosyaları ile ilgili Polonya’da yerleşik müvekkillerimize yüz yüze hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için, dosyanın birlikte incelenmesi ve müvekkil ile birlikte hazırlanan dilekçelerin dava dosyasına sunulması gerekmektedir. Bu sayede, müvekkillerimiz yerinde bilgilendirilerek tam bir anlayışa sahip olurken, tüm dilekçeler müvekkil onayıyla hazırlanarak dosyaya sunulmaktadır. Böylece, Türkiye’deki dava dosyaları ile ilgili Polonya’da yüz yüze gerçekleştirilen hukuki danışmanlık hizmeti, müvekkillerimizin memnuniyetini sağlamak için en uygun şekilde verilebilmektedir.

Polonya'da avukatlık işlemleri
Polonya’da avukatlık işlemleri

Polonya’da avukatlık Danışmanlığı Hizmeti Almanın Faydaları Nelerdir?

Günümüzde teknolojinin gelişmesine rağmen, avukat-müvekkil arasındaki iletişimsizlik hala önemli bir sorundur. Bu sorun özellikle yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için daha da büyük bir problem oluşturmaktadır. Bu vatandaşlar, Türkiye’de yürütülen davalarında hak kaybına uğrayabilmektedirler. Bu durumda, bulunduğunuz ülkede Türk Hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti almanın önemi artmaktadır. Özellikle Polonya gibi Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde hukuki danışmanlık ihtiyacı oldukça yüksektir. Bu ihtiyaç, iş yoğunluğu, yaşlılık gibi nedenlerle veya Türkiye’deki davaları takip etmek isteyenler için oldukça yaygındır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, vatandaşı oldukları ülkenin hukuku ile ilgili yüz yüze danışmanlık hizmeti alarak haklarını koruyabilirler.

Polonya’da yaşayan Türk nüfusunun yoğunluğu, Türk Hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyabilecekleri açıkça ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, bulunduğunuz ülkede Türk Hukuku hakkında danışmanlık almanın en önemli avantajı, tüm sürecin istediğiniz zaman yüz yüze ve birlikte takip edilebilmesidir. Bu sayede müvekkil ve avukat arasındaki iletişim engeli ortadan kalkarak, dava sürecinin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanabilir.

İş yoğunluğu, yaşlılık gibi nedenler ve Türkiye’de açılmış davalara ilişkin danışmanlık ihtiyacı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bulundukları yerde hukuki danışmanlık alma talebini artıran önemli etkenler arasında yer almaktadır. Özellikle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar için, vatandaşı oldukları ülkenin hukuku ile ilgili yüz yüze danışmanlık alma ihtiyacı oldukça yaygındır.

Polonya'da avukatlık Danışmanlığı
Polonya’da avukatlık Danışmanlığı

Polonya Hukuk Desteği

Hukuk ofisimizle ilk temasınız andan itibaren, Türkiye’de taraf olduğunuz davanın sürecine anında ve en hızlı şekilde dahil olmanız sağlanacaktır. Ayrıca, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması ve sürelerin kaçırılmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Taraflarca birlikte hazırlanacak dilekçe, anında taraf olduğunuz dava dosyasına iletilerek hızlı ve etkili bir şekilde işleme konacaktır. Böylece, Türk hukuku ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda, profesyonel ve güvenilir danışmanlık hizmeti alarak en iyi sonuca ulaşabilirsiniz.

Avukatınızla yaptığınız görüşme sonrasında, vekaletname evrakının eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenlenmesi ve size elden teslim edilmesi sayesinde zamanınızı tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, bulunduğunuz ülkede yapılan danışmanlık görüşmesinin ardından, Türkiye’deki dava sürecinin aşamaları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. Böylece davanızın gidişatını takip etmek için gerekli olan tüm bilgilere sahip olacaksınız.

Bunların yanı sıra, Türkiye’deki davayla ilgili olarak bulunduğunuz ülkede doğrudan görüştüğünüz avukatınız tarafından takip edilmesi, davaya ilişkin konumunuz ve taleplerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine olanak sağlayacak, şeffaf bir hizmet sunulmasını sağlayacaktır. Herhangi bir yerde olmanız fark etmeksizin, Türk Hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetlerine kolayca ulaşabilirsiniz. Oturduğunuz yerden yüz yüze yapılacak görüşmelerle, Türkiye’deki tüm davalarınızı takip etme imkanına sahip olursunuz. Bu sayede, bulunduğunuz ülkeden Türkiye’de olduğunuzmuş gibi davalarınızı takip edebilirsiniz.

Polonya'da hukuk kuralları
Polonya’da hukuk kuralları

Polonya’da Deportasyon Süreci Nasıl İşler? Hukuki Kurallar Nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Yabancılar başlıklı ikinci kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı dördüncü bölümünde, 52 ila 60. maddeler arasında, yabancıların sınır dışı etme süreci düzenlenmiştir. Bu sürecin uygulanmasında, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesinde belirtilen kuralların ihlal edilmesi durumunda sınır dışı / deport kararı verilmektedir.

Hangi Kişiler Hakkında Sınır Dışı Kararı Alınabilir?

Türkiye’de sınır dışı edilmesi gerektiği düşünülen kişiler 5237 sayılı Kanunun 59. maddesi kapsamında şunlardır: terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında meşru olmayan yollardan geçimini sağlayanlar, kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler, ikamet izni iptal edilenler, ikamet izni bulunup da kabul edilebilir gerekçesi olmadan süresini on günden fazla ihlal edenler, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler, Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler, Türkiye’ye giriş yasağı olmasına rağmen ülkeye giren, uluslararası koruma başvuruları reddedilen, uluslararası korumadan istisna edilen, başvuruları kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurularını geri çeken veya geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren kişiler veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar ve ikamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden on gün içinde Türkiye’den çıkmayanlar.

Ayrıca, uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olan ancak ülke güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dair somut deliller bulunanlar (m.54/2) ile kamu düzeni açısından tehdit oluşturan suçlardan kesin hüküm giyenler (m.54/2) hakkında da sınır dışı kararı alınabilmektedir.

Sınır dışı etme kararı, gerekçeleriyle birlikte, kimin hakkında alındıysa o kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilir. Böylece, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına, istenirse hızlı bir şekilde yabancı avukatı ile iletişime geçilebilir.

Sınır dışı kararı, belirli şartlar altında iptal edilebilir. Yabancı uyruklu kişi veya avukatı, sınır dışı kararı tebliğ edildikten sonra belirli bir süre içerisinde ayrıntılı gerekçelerle dava açabilir. Bu süre içinde dava açılmazsa karar kesinleşir ve uygulanır. Ancak, yabancılar hukuku alanında uzman bir avukatın desteğiyle süreci takip etmek, kararın iptal edilme olasılığını artırabilir. Bu nedenle, sınır dışı kararı ile ilgili olarak herhangi bir hak kaybı yaşamamak için avukat desteği almak önerilir.

Polonya Hukuk danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.